Bouwen aan de Rijn : menselijke ingrepen op de Rijn en zijn takken

B. Ploeger, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [voorw. W.H. Barentsen]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1995

Schetst de ontwikkelingen van de Rijn, zijn zijtakken en hun delta's. Gaat in op de overstromingen die sinds 1800 hebben plaatsgevonden en geeft een overzicht van plannen voor zijdelingse afleidingen ter beperking van de wateroverlast. Behandelt de waterbouwkundige werken tussen 1850 en 1940, in hoofdzaak werken aan de mondingen en normalisaties. Bespreekt de Zuiderzeewerken en de werken sinds de Tweede Wereldoorlog, m.n. de Rijnkanalisatie en de Deltawerken. Gaat ook in op het rivierbeheer en de regelgeving ten behoeve van de verschillende functies van de rivier.

104 p.
ill.
(Rijkswaterstaatserie ; 53)
Lit. opg.: p. 97-101
Met noten
Studie begeleid door J. van Malde en P.A. de Wilde (Rijkswaterstaat)