Bodemverdediging bij de IJsselmeersluizen

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1930

Voor het beoordelen van de capaciteit van de verschillende sluisgroepen was het wenselijk om ,nadat de aanleg gereed was gekomen, en de bodemligging zich enigermate aan het spuien had aangepast, een nader onderzoek in te stellen, liefst in een groter model. Ook zijn gedurende een aantal sluisgangen metingen gedaan aan de sluizen zelf, waardoor een rechtstreekse toetsing van de uitkomsten van deze modelmetingen en daardoor een verhoogde betrouwbaarheid in het vasttsellen van het watervoerend vermogen kan worden verkregen.

22 P.
bijl., fig., graf., tab.
bijl.
Model 76 : vermogen, Deel I