Bodemgesteldheid en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee

Alterra, L. Zwarts, W. Dubbeldam, H. van den Heuvel, E. van de Laar, U. Menke, L. Hazelhoff, C.J. Smit, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), RIVO, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Lelystad : RWS, RIZA (etc.)
2004

In het kader van het EVA-II onderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij in de Waddenzee en de Oosterschelde. Is tot stand gekomen door gebruik te maken van de grote hoeveelheid gegevens die sinds 1950 zijn verzameld over de bodemsamenstelling van de Waddenzee, Op basis van de verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat mechanische kokkelbevissing, zowel op korte, midden-lange als lange termijn, leidt tot een slibarmere wadbodem. Het effect is echter gemaskeerd doordat de kokkelvisserij de laatste 10 jaar vooral plaats vond in gebieden die slibrijker zijn geworden

129 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.028)
Met lit. opg.
Met cd-rom bijlage
ISBN 9036956862