Blik op de personenmobiliteit

Lucas Harms, Peter Jorritsma, Arjen 't Hoen, Odette van de Riet (MinIenM, KiM)
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM)
2011


Belangrijke sociaal-maatschappelijke trends zoals vergrijzing, immigratie, individualisering en re-urbanisatie zijn van invloed op de mobiliteit van Nederlanders. Deze trends leiden in de toekomst tot een verdere, maar afzwakkende groei van het autogebruik, tot minder gebruik van openbaar vervoer in de landelijke gebieden en juist meer in de stedelijke gebieden en tot een kleiner aandeel van de fiets in de totale mobiliteit.


In ‘Blik op de personenmobiliteit’ brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid’ (KiM) de vijf belangrijkste sociaal-maatschappelijke trends in beeld die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland. De presentatie laat met behulp van grafieken zien wat de gevolgen zijn van deze trends voor het gebruik van de auto, het openbaar vervoer en de fiets op de middellange termijn (2020) en lange termijn (2040). 

25 pp