Biologische monitoring zoete rijkswateren 1992

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), red. K.H. Prins, R. Noordhuis, E.C.L. Marteijn en M. Snoek
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1993

Een breed overzicht wordt gegeven van de huidige ecologische toestand van de Nederlandse zoete rijkswateren. Waar mogelijk worden met behulp van bestaande reeksen trends geanalyseerd en worden verbanden gelegd tussen de beschikbare informatie van verschillende parametergroepen. Hierbij komen een aantal veranderingen naar voren die zich de laaste jaren hebben voorgedaan onder de aquatische flora en fauna.

fig.
Nota nr. 93.028. - Met lit.opg.
ISBN 9036904722