Biodiversiteit werkt in de regio! [elektronische uitgave]

Delbaere, B., European Centre for Nature Conservation (Tilburg), Ministerie VROM, Schrauwen, A., Snethlage, M.
European Centre for Nature Conservation
2009

Het eerste deel van de brochure geeft aan hoe biodiversiteit inspireert in de directe leefomgeving: aan tafel, in de tuin, op school, in de stad en samen met anderen. Het tweede deel richt zich op de interactie tussen biodiversiteit en verschillende sectoren : duurzame investering, de landbouw, de bouw, waterbeheer en waterkwaliteit, klimaat en energie. De thema's zijn kort ingeleid, voorzien van een aantal praktische handelingsperspectieven en geïllustreerd aan de hand van een aantal geselecteerde voorbeeldprojecten. De voorbeelden in deze brochure kunnen dienen als bouwstenen voor het opstellen van het biodiversiteit actieplan (BAP).

foto's
ISBN 9789076762296
60 p.