Biesbosch De stroomversnellingen van een stilstaand getij

Gewestelijk Arbeidsbureau te Almkerk.
Verslag van de Commissie Personeelsvoorziening voor de Buitendijkse Griend- en Rietbedrijven.
12-1972

De afsluiting van het Haringvliet op 1 november 1970 deed de eeuwenoude getijbeweging stilstaan en ontnam hiermee aan dit gebied één van de belangrijkste kenmerken.
Slikken en zandplaten verdwenen op dat moment voor blijvend onder water en niet meer onder water gingen de grienden en gorzen.
Wat de uiteindelijke gevolgen van deze menselijke ingreep zullen zijn, is nu moeilijk te voorspellen.
Vastgesteld kan worden dat door het wegvallen van de waterbewegingen eb en vloed grote wijzigingen zullen optreden in de oorspronkelijke vegetatievormen.

P.J. Jozee, hoofdambtenaar bij de Rijkswaterstaat heeft als adviserend deskundige zitting in de commissie.