Bezwaar tegen gemiddelde SV-standen en vergaande extrapolatie

Joh. van Veen ; Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieiren (RWS)
[S.l.] : RWS
1954

Bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden (SV-standen) en vergaande extrapolatie

8 p.
Veencollectie