Bewezen sterkte basalt : Deelonderzoek 6.0a van het Onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekedingen : Definitief

M,A.E. Franssen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Rijswijk : RWS
14-12-2005

24 p.
tab., fig., graf., foto's
Met referenties
Met bijlagen