Bevolkingsprognose Noordoostpolder 1985 : resultaten en berekeningswijze

W. van Woerkom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Presentatie en verantwoording van de belangrijkste resultaten van de bevolkingsprognose Noordoostpolder 1985. De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Behalve de bevolkingsomvang worden ook gegevens die hiermee rechtstreeks te maken hebben geleverd zoals geboorte-, sterfte- en migratiecijfers. De rekenmethode wordt in grote lijnen geschetst en er wordt tevens aangegeven welk belang aan de afzonderlijke veronderstellingen gehecht moet worden. De inhoud van de belangrijkste veronderstellingen, die bepalend zijn voor de uitkomsten, wordt toegelicht.

8 [44] p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-193 Bco)
Met samenvatting