Bevolkingsprognose Lelystad (nr. 2)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling, door H.C. Mulder
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Dit rapport is een vervolg op de interne nota R.IJ.P. no. 7, getiteld "Prognose van de grootte en leeftijdsstructuur van de bevolking van de stad Lelystad in 1975, 1985 en 20oo". Doel van dit rapport is inzicht te krijgen in de verdeling van de bevolking naar geslacht en in de samenstelling van de beroepsbevolking.

37 p.
tab.
(Intern Rapport ; no. 84)
Met samenvatting
Met lit. opg.