Bevolkingsprognose Almere 1985 : resultaten en berekeningswijze

W. van Woerkom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Gedetailleerde prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van Almere, zowel van Almere-totaal als van de afzonderlijke kernen, Almere-Haven, Almere-Stad en Almere-Buiten. De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Behalve de bevolkingsomvang worden ook gegevens die hiermee rechtstreeks te maken hebben geleverd zoals geboorte-, sterfte- en migratiecijfers. Tevens zijn afgeleide gegevens, zoals de beroepsbevolking en de schoolgaande bevolking, opgenomen.

12, [143] p.
fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-151 Bco)
Met samenvatting