Bevolkingsprognose Almere 1985 : resultaten en berekeningswijze

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), W. van Woerkom
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Gedetailleerde prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van Almere, zowel van Almere-totaal als van de afzonderlijke kernen, Almere-Haven, Almere-Stad en Almere-Buiten. De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Behalve de bevolkingsomvang worden ook gegevens die hiermee rechtstreeks te maken hebben geleverd zoals geboorte-, sterfte- en migratiecijfers. Tevens zijn afgeleide gegevens, zoals de beroepsbevolking en de schoolgaande bevolking, opgenomen. De bevolkingsomvang bedraagt volgens deze prognose ultimo 1990 ruim 83.000 en ultimo 1999 ruim 136.000 inwoners. De veronderstelde woningproduktie, van grote invloed op de uitkomsten, is gebaseerd op de Kerncijfers woningproduktie 1985 van de gemeente Almere. Deze gaan uit van de bouw van 16.000 woningen in de periode 1985 t/m 1990 en van 21.600 woningen in de periode 1991 t/ m 1999. De (berekende) gemiddelde woningbezetting schommelt de eerstkomende jaren rondom 2.65 om in de loop van de negentiger jaren te dalen tot circa 2.60.

187 p.
fig., tab.
(RIJP-rapport, 1985-29 Bco)