Bevolkingsgegevens gemeente Almere per 31 december 1984

P.F.M. Schut, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Tabellarisch overzicht van de bevolkingssamenstelling van de gemeente Almere per 31 december 1984.

91 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-100 Bco)