Betuweroute Voortgangsrapportage 17 : 2e helft 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectdirectie Betuweroute
2005

Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene beleidsontwikkelingen, technische ontwikkelingen, marktconsultatie/exploitatie, conditionerende activiteiten, planning en financiën, de Havenspoorlijn, de Noord Oostelijke Verbinding (NOV) en de A15-lijn.

27 p.