Betreft : een onderzoek naar de te verwachten akoestische en ekonomische gevolgen van de geprojekteerde aanleg van een 2de Nationale Luchthaven, lokatie Leerdam, variant Schoonrewoerd, voor een aantal binnen de direkte invloedssfeer van deze luchthaven gesitueerde bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen en scholen

Melzer& Partners
Amstelveen : Melzer& Partners
1974

Onderzoek naar de akoestische gevolgen per gebouw bij eventuele aanleg van een 2e nationale luchthaven bij Leerdam. Per gebouw is aangegeven welk gemiddeld bedrag moet worden geïnvesteerd in geluidsisolatie.

40 p.
graf., tab., tek. ; 30 cm.
In opdracht van: Rijksluchtvaartdienst (RLD). - Rapport no. RLD.73.1.2