Bestudering en bestrijding van wieraangroei op asfalttaluds : schade aan asfaltbekledingen

H. Engel, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling, Bureau Hellevoetsluis
Hellevoetsluis : RWS, DD
1960

[14] p.
bijl.
Nota no. H-35-H
Rapport (WWKZ-S) 58
Digitaal document 504 Kb