Besluit en Toelichting Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel Rivieren en Vegetatielegger, Actualisatie 2021

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
[S.l.] : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
16-06-2022

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Legger rijkswaterstaatswerken voor de onderdelen Rivieren en Vegetatielegger – gewijzigd en vastgesteld. Rijkswaterstaatswerken zijn van groot belang voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland. De waterstaatswerken, zoals dijken, sluizen en vaarwegen, moeten voldoen aan normen, die we vastleggen in zogenaamde Leggers. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat voor een goede werking van de waterstaatswerken en efficiënt onderhoud.

+ Definitieve toelichting legger
+ Nota van Antwoord
5 p.
ill.
[In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)]