Beschrijving van de Provincie Groningen behorende bij de Waterstaatskaart

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst
s-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf
1961

XIII, 255 p.
tab., ill. ; 19 cm
Bijl.: 8 uitvouwkaarten
Lit. opg.: p. 241-250