Beschrijving schutsystemen voor de Oesterdamsluis

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
10-1977

Ongepagineerd
ill.
(Bevat twee dezelfde rapporten)