Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst, S.H. Ringma
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1949

18 p.
ill.
10 bijl.
Nota (WWKZ-)49.0
Digitaal document 6.2 Mb
Omslagtitel: Badstrand Vlissingen.