Beschouwingen over de kans op zeer hoge stormvloedstanden

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, [Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemeene Dienst (RWS, AD)
1960

[21] p.
tab., fig.
(WWKZ) HY-144.3
Bijdrage III.3
Met lit. opg.