Beschouwingen over de hoogwaterstanden in het Nederlandse kustgebied, opgetreden tijdens de stormvloed van 1 februari 1953

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, [Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemeene Dienst (RWS, AD)
1960

[47] p.
tab., fig.
(WWKZ) HY-144.1
Bijdrage III.I
Met lit. opg.