Beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging

L. van Bendegom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat
[Hoorn : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)]
1949

Deze verhandeling beperkt zich tot de principiële zijde van de kust- of oeververdediging, hieronder wordt verstaan het kunstmatig vastleggen van door stroom of golfslag afnemende onderwater oevers.

84 p.
ill. ; 30 cm