Beschouwingen over de afdichtingen en het rammelen van de schuiven van de uitwateringssluizen van de Afsluitdijk

K.A. Bazlen, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1952

In verband met het zoet houden van het IJsselmeer is het goed sluiten van de schuiven van de uitwateringssluizen van groot belang. Deze notitie doet verslag van een onderzoek dat is ingesteld naar de afdichtingen van deze sluizen.

(Nota / ZZW ; 232)