Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren

J. van Veen
Den Haag : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]
1943

151 p.
Met 58 bijl.