Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1984-85 in de vakken 18 11a, 11b en 17 verrichte rivierlodingen

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1985

In aansluiting op de peilingen van 1982, gerapporteerd in Nota WWKZ-83.V005, zijn in 1984 weer peilingen uitgevoerd in de mond van de Westerschelde (oostelijk deel).

18 p.
ill.
bijl.
Nota WWKZ-85.V026
Digitaal document 1.7 Mb