Berigt op kantbeschikkingen dd. 29 Maart 1876, no. 111, afd. 3, en dd. 2 November 1876, lit. C, afd. 3 : betreffende het Noordzeekanaal, en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland

J.F.W. Conrad
Haarlem : RWS
12-10-1877

112 p.
Waterstaat no. 1324
Verschillende bijlagen