Berging van klasse 2-specie in putten in zoute wateren

Rijkswaterstaat Directie Zeeland
[Middelburg] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1990

In de nota waterbodembeleid is aangegeven dat een studie naar de mogelijkheden voor berging van klasse 2 specie in diepe putten in genoemde bekkens noodzakelijk is. Rijkswaterstaat Directie Zeeland heeft de uitvoering van het onderzoek uitbesteed aan het waterloopkundig Laboratorium (fysischchemische aspecten) en aan de Dienst Getijdewateren (ecologische en fysische aspecten). Inmiddels is deze studie uitgevoerd en deze nota geeft een overzicht van de aanpak van het onderzoek en de voornaamste resultaten en conclusies.

14 p.
fig. ; 30 cm
AXW 90.114. - Met lit opg.