Beproeving van trek- en drukpalen op een terrein in de werkhaven bij Hellevoetsluis benevens van een fundeerpaal voor een pijler van de spuisluis in het Haringvliet : deel zes van grondmechanica onderzoek betreffende het funderen van de spuisluis in het Haringvliet

Laboratorium voor Grondmechanica (LGM)
Delft : LGM
1961

De naar bovengerichte krachten, die onder bepaalde omstandigheden op de vloeren van de spuisluis in het Haringvliet kunnen worden uitgeoefend, zullen gedeeltelijk door middel van trekpalen naar de ondergrond worden overgebracht en overigens door het eigen gewicht van de vloer worden gecompenseerd. Verslag van trek- en drukproeven.

55 p.
Met losse bijlage in 3 banden
Rapport nr. (C)O-7083-VI en (C)O-10658-I