Bepaling van verhanglijnen eener rivier voor permanente toestanden, ook voor zoodanige, die nimmer werden waargenomen

H. Doijer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

1920

[91] p.
tab.