Bepaling van het effect van een stralingsafscherming op de meting van luchttemperatuur : ontwerp veldopstelling en eerste meetresultaten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, N. Proksch
De Bilt : KNMI
2013


Het project ONATIS1 wordt uitgevoerd om de artefacten die kunnen optreden bij luchttemperatuurmetingen in de KNMI stralingsafscherming (“temperatuurhut”) te kwantificeren. Na een stage van 22 weken is er een veldopstelling ontworpen, die op het testveld in De Bilt gerealiseerd is. Daarnaast is er binnen gemeten aan twee temperatuurhutten: de Eigenbrodt LAM 630 in gebruik bij DWD2 en een prototype geventileerde KNMI hut. Voor beide hutten is o.a. de luchtstroming in en rond de hut gekarakteriseerd. Rond de temperatuursensor heerst in de DWD hut tenminste een luchtstroming van 0,24 ± 0,02 m/s tegenover 0,50 ± 0,01 m/s in de KNMI geventileerde hut. Naast deze flow experimenten is een labexperimenten uitgevoerd om de responstijd van de KNMI hut te bepalen in de windtunnel. Hieruit is gebleken dat er geen eenduidige tijdconstante te bepalen is. Meetgegevens van de veldopstelling komen vanaf 01/07/2013 binnen. Een eerste analyse van deze gegevens toont aan dat de metingen geschikt lijken voor het bestuderen van de artefacten die optreden onder de diverse weercondities.

64 p.
Fig., tab.
(Trainee report = Stageverslag)
Met lit. opg.
KNMIAUT2013