Bepaling van doorlaatfactoren

C.H. de Jong en A. Volker, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1949

Besproken worden enige bepalingen van doorlaatfactoren welke zijn uitgevoerd bij geo-hydrologische onderzoekingen in het IJsselmeergebied. Deze bepalingen richten zich op de twee fundamentele bodemconstanten van het Hollands profiel. Ze worden vergeleken met de uitkomsten van bepalingen volgens andere methoden.

10 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 217)