Bepaling van de cesium-radioactiviteit in monsters oppervlaktewater

R.J. de Meijer, Rijksuniversiteit Groningen, Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO), Werkgroep Fall-Out
Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, KVI
1987

[3] p.
tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW)
Met samenvatting