Bepaling golfrichting door gecombineerde druk-snelheidsmeting

J.C. Schönfeld, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat], Directie van de Waterstaat, Centrale Studiedienst

1956

6 p.
30 cm
Nota nr. CSD 56-2