Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde

F. Spaargaren, A.W. Walther ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
's-Gravenhage : RWS, DD
27-04-1970

6 p.
ill., bijl.
Nota (DDWT) W-70.074