Beleving, waarneming en activatie tijdens het rijden over een deel van de A2

M. Jessurun, F.J.J.M. Steyvers, D. de Waard, K. Dekker, K.A. Brookhuis, Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen
Haren : Rijksuniversiteit Groningen, Verkeerskundig Studiecentrum (RUG, VSC)
1990

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek waarbij de effecten van twee verschillende presentatievormen van een weg met elkaar zijn vergeleken met betrekking tot beleving, waarneming en activatie. Terwijl de proefpersonen een traject aflegden, in de Viascoop van Rijkswaterstaat (simulatie model) en daadwerkelijk over de A2, werden taakbelasting en rijgedrag gemeten met behulp van hartslag, oogfixaties, en diverse meetinstrumenten van de speciale testauto, waarmee rijsnelheid, laterale positie en stuurbewegingen werden geregistreerd. Tussen beide gebruikte presentatievormen zijn geen significante verschillen in beleving gevonden. Op de echte weg is een verandering van de laterale positie naar links geconstateerd ter hoogte van een geluidsscherm. Tevens blijkt uit de hartslagregistratie dat het geluidsscherm een toename in de mentale belasting teweegbrengt. Beide effecten zijn niet geregistreerd bij presentatie in de Viascoop. De ontdekte verschillen in kijkgedrag tussen realiteit en modelsituatie worden deels verklaard door de onervarenheid van de proefpersonen met het rijden op het model.

62 p.
fig., tab. ; 22 cm
VK 90-18. - Met samenvatting in het Engels. - Referenties p. 45-46. - In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK).
ISBN 906807198X