Beleidsprogramma biociden

Ministerie VROM. DGM. Directie Bodem, Water, Landelijk Gebied. Afdeling Landbouw
VROM
2006

In bijgaand beleidsprogramma wordt een aanpak geschetst over hoe in de periode tot het voltooien van de Europese harmonisatie (tot 2015) zal worden omgegaan met knelpunten als het ontbreken van de verplichte toelating en de communicatie tussen overheid en bedrijfsleven.

Kopie.
Met samenvatting.
30 p.