Beleidsanalyse van het waterhuishoudkundig beheer van het Grevelingenmeer in 1980

B.A. Bannink, J. Leentvaar, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Hoofdafdeling Milieu en Inrichting
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1981

24 p.
14 bijl. ; 30 cm
Nota DDMI-81.13
Digitaal document 1.2 Mb