Beknopte nota over het 3-eilandenplan : rapport A - Maart 1953

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Technisch Bureau der Domeinen

1953

In 1952 werd de bestudering van het 3-eilandenplan, omvattende de afsluiting van het Veeregat en de Zandkreek tussen de eilanden Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, weer ter hand genomen en de voorlopige resultaten hiervan zijn in dit verslag verwerkt.

8 p.
krt.