Beknopt verslag van de te Texel in 1968 verrichte lodingen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Studiedienst Hoorn
Hoorn : RWS, NH
12-1970

4 p.
14 bijl.
Nota 70.3