Beheer Technische Documentatie

W. Ebbink ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
[Delft] : RWS, CIV
14-06-2019

Om het Datamodel voor Technische Communicatie zo goed mogelijk toe te passen maakt Rijkswaterstaat gebruik van het Engineering Documentatie Management Systeem (EDMS). Het EDMS is een systeem, waarmee een datamodel kan worden ontsloten en waarin technische documenten en tekeningen op een gestandaardiseerde manier worden beheerd. De applicatie die als EDMS wordt gebruikt, is Meridian. Naast het datamodel zijn ook de processen binnen Rijkswaterstaat rond dit onderwerp aangepast en geüniformeerd.

Het beheer van Technische Documentatie is een belangrijk onderdeel van Informatie voorziening bij Rijkswaterstaat
Zip file Beheer technische documentatie bevat:
- Technische Handleiding Uniform Inrichtings Model (UIM)
- Toelichting (3D) modellen: Hoe om te gaan met integrale (3D) modellen
- Metadatalijst UIM 2.0
- Documentatietypentabel V2.0
- Titelblokken RWS V4