Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
[S.l.] : RWS, WVL
12-2015

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 2016-2021 en is opgesteld door Rijkswaterstaat. Het plan vertaalt het Nationaal Waterplan 2016-2021 en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte naar beheer en onderhoud van de rijkswateren. Het Bprw en het Nationaal Waterplan zijn tegelijk opgesteld. Zo zijn beleid en uitvoering in samenhang voorbereid en op elkaar afgestemd.

313 p.
ill.
WVL1215LL046
Met brochure samen met andere overheden en private partijen werken aan waterveiligheid. leefbaarheid en bereikbaarheid WVL1115LL049
Met Nota van antwoord WVL1215LL045
Met milieueffectrapport
Met factsheets behorende bij de plannen 2016-2021