Behandeling van zgn. goede tochtwallen : (verslag van de grondverbeteringsproef op de kavels S 31 t/m 37)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door K.S. Feitsma en J.W.L. ter Veer
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

Omdat deze zgn. goede tochtwallen in Zuidelijk Flevoland veelvuldig voorkomen, was het zinvol al in Oostelijk Flevoland een proef aan te leggen met verschillende behandelingen van goede tochtwallen. Dit is in 1964 gebuerd op de kavels S 31 t/m 37. Deze proef is in het najaar van 1967 beëindigd. In dit rapport worden de verkregen resultaten behandeld.

15 p.
bijl., graf., tab.
(Intern Rapport / RIJP ; no. 101)
Met samenvatting