Basispeilen Waddenzee : overzicht der onderzoekingsresultaten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling, P.J. Wemelsfelder

1956

[81] p.
bijl., tab.
(WWKZ) HY-083
Bevat tevens Nota frequentielijnen Waddenzee