Balansen van de Veluwerandmeren : resultaten en analyse van de periode 1990-1997

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ), R.E. Rijsdijk en B.F. Michielsen
[Lelystad] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
1998

Er wordt een globaal overzicht gegeven van de relevante parameters over de periode 1990 tot en met 1997. Het doel daarvan is een beschrijving van de periode te geven. De resultaten van de calibratie van de balansen en de balansberekeningen worden vermeldt. Dit wordt gedaan voor zowel de Veluwerandmeren alséén systeem, als voor de afzonderlijke meren.

78 p.
bijl., fig., tab.
(Bovar rapport ; 98.09)
Met lit. opg.
Bovar = Bestrijding Overmatige Algengroei in de Randmeren