Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied : programma van eisen

D. Heineke (opsteller), [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ) en Projectbureau Depotbouw, Bouwdienst Rijkswaterstaat/Depotec
Leusden [etc.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD) [etc.]
1996

Inleiding ; Algemene eisen en uitgangspunten ; Tijdelijk depot ; Afschermingsconstructie ; Definitief depot ; Natuur- en recreatiegebied ; Voorzieningen ten behoeve van exploitatie ,; Sanering bouwlocatie ; Tijdelijke opslag van niet-verontreinigde grond ; bijlagen.

41, 11 p.
bijl., ill.
Definitief. - PDB.PKE-4-95064