Auditprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen [elektronische versie] : uitwerking artikel 42 Wet bag

Ministerie VROM. DGR. Directie Informatievoorziening. Beleid Geo-Informatie, Mudde, E.L., Rietdijk, M.
Ministerie VROM
2010

Burgemeester en wethouders moeten eens per drie jaar de uitvoering rondom basisregistraties laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. In dit auditprotocol worden richtlijnen gegeven voor de uitvoering van deze controle. Het document is daarmee primair bedoeld als een handboek voor (lead)auditoren.

Versie 2010 (042)
fig., tab.
Concept.
52 p.
VROM w1331