Analyse ondieptes vaargeul Waal [memo]

D. van Putten, Rico Tönis ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Arnhem: RWS, ON
20-04-2021

Dit rapport beschrijft een analyse van ondieptes in de Waal obv MGD-gegevens vanaf 2015. Hieruit blijkt dat de huidige waterdiepte bij OLR 40cm minder is dan de norm. De ondieptes liggen vaak op 5-6 locaties, die niet gebaggerd mogen worden ivm kabels/leidingen (op St Andries na).

12 p.
tab., krtn.