Amelander Gat

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, (RWS, NH), Arrondissement Hoorn, Afd. Studiedienst]
Hoorn : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1943

Bevat historisch overzicht van de geografische veranderingen van het Amelander Gat tot ca. 1800 en de wijzigingen van dit Gat na 1800 t.a.v. hydrografische opnemingen, doorlodingen, strandmetingen en de kustlijnen van de Boschplaat en Ameland Voorts bevat het waarnemingen t.a.v. het verticale getij, stroommetingen, materiaaltransporten en bodemonderzoek

124 p.
overz.
Bladen zijn éénzijdig bedrukt